Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2013

wStaw-ka
5540 2a77
Reposted fromrenirene renirene
wStaw-ka
0535 2c52 500
Reposted byjednalitera jednalitera

November 20 2013

wStaw-ka
8546 70db 500
Reposted fromscorpix scorpix viasmutnomi smutnomi
wStaw-ka
Reposted fromsmutnomi smutnomi vialgbt lgbt
wStaw-ka
4465 fcb9
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaNotYours NotYours
wStaw-ka
8805 86a8
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viaNotYours NotYours
wStaw-ka
3571 1f78 500
wStaw-ka
2783 a8d0

November 18 2013

wStaw-ka
Play fullscreen
So let's love fully
And let's love loud
Let's love now
'Cause soon enough we'll die
Reposted fromdatewithanight datewithanight vialesbian lesbian

November 07 2013

wStaw-ka
Żyć życia samą esencją. Zachłystywać się nią, w niej pływać i nurkować.

November 06 2013

wStaw-ka
4955 5356
Reposted byatranta atranta
wStaw-ka
6756 cf14
Reposted fromszelestyna szelestyna vialesbian lesbian

November 04 2013

wStaw-ka
6574 766c 500
Reposted bySenyia Senyia
wStaw-ka
***
Rozgniatałam
dzisiaj
w palcach
białe owoce
o mokrym wnętrzu
i
śliskiej skórce
-
moje opuszki
wiecznie zazdrosne o usta
zanurzały się
po raz pierwszy
w cierpkim pocałunku
zahaczając niezdarnie
o zęby nasion
.
Zasypiałam
dzisiaj
pochłaniając
zapach surowej jesieni
-
nad ranem
poczułam w ustach
perfumy
pijanej mgły
która
rozłożyła się nieprzytomna
po nocnych szaleństwach
na moich łąkach.
Jakaś kobieta kradnie zieleń
napycha nią kieszenie
usta
poduszki.
Złapano ją kilkakrotnie,
w purpurowej torebce
znaleziono żółte papiery
i wypuszczono
tę rudą wariatkę.

October 28 2013

wStaw-ka
1918 313d
Reposted bysmilemoreInsomniaforever

October 27 2013

wStaw-ka
6536 88f8 500
Reposted byfeather feather

October 24 2013

wStaw-ka
8220 4dc0 500
Reposted fromkaisu kaisu
wStaw-ka
4617 0952 500
wStaw-ka
4599 534a 500
dancing house
7676 4dfe 500

 ” Letizia a la siesta” by Fabian Perez

Reposted fromvesania vesania viamarshallmathers marshallmathers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl